แท็กซี่ปัตตานี ยะลา นราฯ หาดใหญ่ 24 ชม

2015-07-05_073025

บริการรถด่วนแท็กซี่หาดใหญ่ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส บริการตลอด 24 ชม พร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง ให้คำแนะนำในการเดินทาง ปลอดภัย ราคาถูกที่สุด บริการเส้นทางหาดใหญ่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โทร 081-541-5418

 • หาดใหญ่ – ปัตตานี (กลางวัน) ค่าบริการ 1500 บาท
 • หาดใหญ่ – ปัตตานี (กลางคืน) ค่าบริการ 2000 บาท
 • หาดใหญ่ – ยะลา (กลางวัน) ค่าบริการ 1700 บาท
 • หาดใหญ่ – ยะลา (กลางคืน) ค่าบริการ 2500 บาท
 • หาดใหญ่ – นราธิวาส (กลางวัน) ค่าบริการ 2500 บาท
 • หาดใหญ่ – นราธิวาส (กลางคืน) ค่าบริการ 3000 บาท
 • หาดใหญ่ – โกลก (กลางวัน) ค่าบริการ 3500 บาท
 • หาดใหญ่ – โกลก (กลางคืน) ค่าบริการ 4000 บาท
 • หาดใหญ่ – เบตง (กลางวัน) ค่าบริการ 4000 บาท
 • หาดใหญ่ – เบตง (กลางคืน) ค่าบริการ 5000 บาท

 

 • เหมาทั้งวันเพื่อเดินทางภายในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ค่าบริการ 2500/วัน (ลูกค้าเติมน้ำมันเอง)
 • เดินทางพร้อมคนขับที่ชำนาญเส้นทาง ปลอดภัย ราคาถูก
 • อัตราค่าบริการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นที่และโซนในการเดินทาง

About admin